دستاوردها ( نوآوری مرکز ) :

                                                 

هدف دفتر نوآوری، فناوری مرکز تحقق بخشی به اهداف و ماموریت‌های دانشگاه جامع علمی- کاربردی، جلب مشارکت و ایجاد انگیزه و شور و هیجان در بین دانشجویان و دانش‌آموختگان نوآور و ترغیب و ارتقای روحیه کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه جهت ورود به بازار کار با استفاده از توانایی‌ها، استعدادها و پتانسیل‌های آنها و ترغیب به کار تیمی با حمایت دانشگاه و ایجاد شرایط استفاده از خدمات ارگان‌ها و سازمان‌ها است.

     


 

مرکز آموزش علمی کاربردی الوان ثابت توسط تیم مرکز نوآوری و تحقیقاتی به سرپرستی دانشجو امیر پنجه برای اولین بار در ایران موفق به تولید اپتیکال برایتنر 71 در راستای حمایت از صنایع مورد استفاده ( نساجی ، شوینده و کاغذ ) شد .

روشن‌ کننده های نوری ، دسته ای از مواد شیمیایی هستند که توانایی جذب نور در ناحیه غیر مرئی و در بخش فرابنفش را دارند تا در نهایت نور در ناحیه‌ی مرئی را با طیف مشخص از خود منتشر کنند. از این خاصیت این مواد برای ایجاد رنگ های مطلوب در بسیاری از موارد استفاده و عمده ترین هدف استفاده از انواع این مواد نیز همین موضوع است.استفاده از این ترکیبات در صنایع شوینده ، کاغذ ، پارچه و ظروف بسته بندی رایج هستند.

از اپتیکال برایتنر شوینده در سفید کننده های شیمیایی برای بالا بردن میزان انعکاس نور سفید و براق تر دیده شدن لباس های روشن و نیز در صنایع تولید کاغذ از اپتیکال برایتنر ها برای شفاف و روشن تر کردن صفحات کاغذی استفاده می شود. در فرایند رنگرزی و بعد از ایجاد رنگ ها روی انواع پارچه، از این دسته از مواد برای کم کردن رنگ های مایل به زرد و نارنجی و براق تر کردن ظاهر پارچه ها استفاده می شود. این استفاده ها در بخش‌های بعدی به صورت دقیق تر عنوان خواهند شد.

 


 

 

توضیحات فرم نظرات